Moderne sportsfægtning

Fægtning er en kampsport hvor både ens tekniske kunnen, ens strategiske sans og ens fysiske form alt sammen spiller en rolle.
Sporten er af mange blevet kaldt skak med 120 km i timen.
Det er absolut ikke en uretfærdig sammenligning, men i fægtesporten, går trækkene altså ydermere ikke på tur...
Vi kunne skrive mange kloge ord om fægtning, men nok næppe sige noget som ikke allerede er blevet sagt.

Dansk Fægteforbunds side om sporten giver et godt indblik i sporten, fra de som oplever dens synspunkt LINK

Er man interesseret i de mere tekniske deltajer omkring sporten kan wikipedia være et udgangspunkt LINK
eller den engelske da den danske kan være lidt mangelfuld LINK