Info om hold

Ønsker man at prøve kræfter med fægtning på et af vores hold bedes man skrive til vores [infomail] på forhånd!

Fægtning er en teknisk udfordrende sportgren. 


Der er en forholdsvis stejl læringskurve i starten, og derfor tilbyder vi, at man kan træne den første måned gratis, så man har mulighed for at lære sporten såvel som klubben at kende, før man melder sig ind. 


Vi har løbende opstart i klubben. Dette betyder at man efter aftale via [infomailen] kan begynde når som helst. Som sagt er der dog indledningsvis en stejl læringskurve, og starter man alene kan det føles som om man er håbløst bagud. Det er man absolut ikke, og hvis man føler for at tage udfordringen op, er man som sagt velkommen når som helst. 


Vil man imidlertid gerne have nogen at snuble igennem de første skridt sammen med, anbefaler vi at man tager nogle venner under armen, eller kommer og prøver umiddelbart efter vores sommerferie eller juleferie, hvor vi oplever at flere nye prøver sporten. Alternativt kan man skrive til [Infomailen] og aftale at blive kontaktet når/hvis der er andre begyndere som ønsker at prøve uden for disse "opstartsperioder". 


Efter en måned med prøvetræninger skal man melde sig ind i klubben. Det koster et indmeldingsgebyr på 100 kr. at melde sig ind hvorefter man forudbetaler kontingent for 3-6 måneder ad gangen.


Vores regler for opstartsalder samt alder for overgang til et ældre hold er vejledende og den endelige beslutning vedrørende dette træffer trænerne. Trænerne kan uanset alder og øvrige garantier for mulighed for at begynde på et hold, afvise personer. Skulle en sådan beslutning mod forventning blive truffet på et uretfærdigt grundlag, kan den efter ønske blive vurderet af [bestyrelsen].  


B&U-holdet træner mandag og onsdag fra 17:00-19:00. Vores B&U hold fægter med det rigtige metal- og kevlarudstyr som bruges i sporten. Vi forventer at deltagere på holdet følger de sikkerhedsregler trænerne stiller op uden undtagelse! Deltagerne skal dermed være i stand til at modtage, og indstillede på at følge trænernes instrukser når de starter på holdet - sikkerheds- såvel som øvrige instrukser. Vi plejer at lade 6-7-årige komme til prøvetræning, dog uden garanti for mulighed for at starte på holdet. Fra 8 års alderen har man lov at starte på holdet. 

Man kan vælge kontingentet Studerende & Pensionister, hvis man er studerende på en gymnasiel eller videregående uddannelse og gyldigt kan dokumentere dette, eller hvis man er pensioneret ifølge dansk lovgivning og tilsvarende kan dokumentere dette. Man bedes ved tilmelding sende dokumentation hérfor samt eventuelt gældende periode til klubbens [kasserer]. Man kan anmode om tilladelse til at benytte kontingentet Gamle JAFere, hvis man har gået i klubben i over 7 år, og benytter eget udstyr til træning. Anmodning sendes til [kassereren] og vurderes af bestyrelsen i fællesskab ved næste bestyrelsesmøde. Øvrige over 16 år skal vælge kontingentet Voksne. 


Kontingenterne for holdene Studerende & Pensionister, Voksne og Gamle JAFere er forskellige, men i praksis træner man på samme hold. Dette holds træning finder sted mandag og onsdag fra 18:30-21:00. Kontingenterne indeholder de samme ting, med undtagelse af Gamle JAFere, som igennem deres kontingent ikke får lektioner af fægtemesteren og forventes at benytte eget fægteudstyr. Den hovedansvarlige for vores voksentræning er vores fægtemester Krzysztof Borowski, som har en livstids erfaring bag sig som fægter og/eller fægteunderviser. Ud over Krzysztof har vi en række medlemmer som hjælper til med at undervise nye de første gange de kommer til prøvetræninger. For alle holdene gælder at kontingentet også omfatter træningen om fredagen.  


Om oprykning: Præcis hvornår man bliver rykket op er som sagt en beslutning trænerne tager. Denne beslutning baseres på mange ting ud over alderen, som for eksempel erfaring/niveau inden for sporten, fysisk udvikling og de involverede holds sammensætning på det pågældende tidspunkt. Man vil indledningsvis blive sat til at træne skiftevis på det nye og det gamle hold, og rykket op til et "overgangskontingentet" som for overgangen fra B&U-holdet til voksen-holdet er de kontingentet for studerende & pensionister. Efter denne overgangsperiode, vil man blive rykket helt til det nye hold. Når alle ens træninger finder sted på det nye hold er det hér man skal betale kontingent. Man bedes [kontakte klubbens kasserer] som administrativt kan tage sig af denne oprykning.